S*Dinkum
Planer

 

Troja kommer förhoppningsvis föda sin första kull våren 2009.

Cayenne är en god mor och de ungar hon fått artar sig bra. Vi har planer att låta henne få sin tredje kull runt sensommaren 2009.

Men de tilltänkta papporna kommer inte att presenteras på hemsidan förrän vi konstaterat att våra honor är dräktiga. Planer är planer...